L-Għanja tal-Poplu 2000

IR-REBBIEĦA

1

L-Ewwel Post

2

It-Tieni Post

3

It-Tielet Post
"It-Tfal ta' Llum"
kliem: Paul Ellul
mużika: Chan Vella
kantanti: Glen Vella u Eleonor Cassar
"Kumbinazzjoni"
kliem: Joe Julian Farrugia
mużika: Rèné Mamo
kantant: Renato
"Dak li Għidtli Dakinhar"
kliem: Joe Friggieri
mużika: Dominic Galea
kantanta: Nadine Axisa
MP3 MP3 MP3

PREMJIJIET OĦRA

L-Aħjar Interpretazzjoni L-Aħjar Tema Soċjali L-Aħjar Kantawtur L-Aħjar Arranġamenti
Tony Camilleri
kanzunetta: Il-Bagalja tal-Injam
"X'Affarijiet Dawn"
kliem: Edward Briffa & Enzo Gusman
Walter Micallef
kanzunetta: Kif Deherli Jien
"Kif Niftaħ Għajnejja"
arranġamenti: Mark Spiteri Lucas
MP3 MP3 MP3 MP3

Finalisti

Kanzunetta Mużika Kliem Kantanti
Waj-Tu-KejAndrew ZahraFelicienne Fenech CaruanaIncorvaja Sisters
2niKumbinazzjoniRèné MamoJoe Julian FarrugiaRenato Micallef
Kif Niftaħ GħajnejjaMark Spiteri LucasPaul EllulLeontine Camilleri
3etDak Li Għedtli DakinharDominic GaleaJoe FriggieriNadine Axisa
Bejn ĦaltejnJoe FormosaJohn AttardJohn Cassar
Issa NafMarika AxisaAlfred E. BaldacchinoDebbie Scerri
1elIt-Tfal Ta' LlumChan VellaPaul EllulGlen Vella u Eleonor Cassar
DiżastruPhilip VellaAlfred C. SantJoe Demicoli
Kif Deherli JienWalter MicallefWalter MicallefWalter Micallef
Il-Bagalja tal-InjamAlfred C. SantAlfred C. SantTony Camilleri
Il-Millenju... Bye ByePhilip VellaJoe ChircopPhilip Vella
Il-Ġenna f'MinjaturaAugusto CardinaliCarmen DimechPhyllisienne Brincat
Le Xejn Ma NsejtAlbert FriggieriAlbert FriggieriMerga
X'Affarijiet DawnEnzo GusmanEdward BriffaEnzo Gusman
Miss SciclunaCharlene GrimaAlfred C. SantNatasha & Charlene Grima
Il-Poeta GħannejMark Spiteri LucasMario F. CaruanaPaul Buhagiar
L-Għanja tal-Poplu - il-25 edizzjoni

Kumitat organizzattiv

Chairman Charles Schembri
Organizzatur Fr. Maurice Mifsud
Teżorier, P.R.O. Noel D'Amato
Marketing Peter Micallef
Direttur Tekniku Eddie Cini

Suġġerimenti

Il-kumitat organizzattiv tal-festival L-Għanja tal-Poplu jilqa' s-suġġerimenti kollha li jogħġobkom tibgħatu. Min jixtieq jibgħat xi messaġġ, jista' jagħmel dan billi jibgħat email lill gtp@ytc.org.mt jew inkella bil-posta lill:

L-Għanja tal-Poplu
c/o Youth Travel Circle,
227, Triq il-Merkanti, Valletta VLT10
Tel: 233893 Fax: 240737