L-Għanja tal-Poplu 1995

Finalisti

Kanzunetta Mużika Kliem Kantanti
Ix-Xitwa u r-Rebbiegħa Adrian Mamo Adrian Grima Claudette Pace
Le Walter Micallef Walter Micallef Walter Micallef
Maqdes Malti Philip Vella Felicienne Fenech Caruana Incorvaja Sisters
Għaliex? Ivan Tabone Claudette Tabone Vince Buhagiar
Ismagħni Ftit Ħabib Sunny Aquilina Sunny Aquilina Chiara
Fejn Kont? Philip Vella Julie Brincat Miriam Christine Borg
Suppost Sandro Caruana Bisazza Adrian Grima Marthese Buhagiar
Dinja Mgħaġġla Mro. Carmelo Zammit Carmen Dimech Tony Camilleri
Ħmistax Walter Micallef Walter Micallef Abigail Mallia
Jaħasra Renato Briffa Mario Fenech Caruana Debbie Scerri u mark_tonna
Din Hi Ħajti Charles Dalli Charles Dalli Charles Dalli
Għaliex Ħabib? Joe Tanti Joe Tanti Myra
Pajjiż tal-Miki Maws Martin Attard Martin Attard John Bundy
In-Naffar Marie Micallef Alfred E. Baldacchino Merga
X'Jimpurtani Marie Louise Vella Felicienne Fenech Caruana Philip Vella