Dinja Mgħaġġla

Kliem: Carmen Dimech
Mużika: Mro. Carmelo Zammit
Ikanta: Tony Camilleri