L-Għanja tal-Poplu 2005

It-30 edizzjoni

Il-PREMJU GĦANJA LI TIBQA'
ingħata lil
Dr Manwel Mifsud u lis-Sur Vince Fabri

Riżultati

Il-kanzunetta “Żewġ Qagħqiet” rebħet it-30 edizzjoni tal-festival l-Għanja tal-Poplu. Augusto Cardinali kiteb il-kliem u l-mużika ta’ din il-kanzunetta. Il-kantanta żagħżugħa Julie Pomorski, li tat interpretazzjoni tassew tajba, kantat il-kanzunetta rebbieħa.

It-tieni post mar għand il-kanzunetta “Għaċ-Ċkejkna”; awtur u kompożitur Walter Micallef, kantanta Graziana Axisa. Din il-kanzunetta rebħet ukoll il-premju speċjali ta’ l-aħjar tema soċjali.

Il-kanzunetta “Mario”, iddedikata lil mibki Mario Ellul ġiet ikklassifikata fit-tielet post, bi kliem ta’ Joe Julian Farrugia, mużika ta’ Dominic Galea u Herman Bonaci bħala kantant.

Il-premju ta’ l-aħjar interpretazzjoni mar għand Mark Tonna bil-kanzunetta “Qalb tal-Ħadid”.

Din is-sena il-festival l-Għanja tal-Poplu sar flimkien mal-programm Xarabank nhar il-Gimgħa 15 t’April.

Il-ġurija esperta kienet magħmula minn ħames ġurati filwaqt li t-televoting mill-pubbliku Malti kellu saħħa ta’ tlett voti.

Is-CD ta’ dan il-festival flimkien mas-CD tal-festival taż-żgħażagħ ġew ippubblikati mill-YTC bħala double album u qed jinbiegħu mill-YTC.

Il-YTC din is-sena qed torganizza ukoll L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ, nhar is-Sibt 7 ta’ Mejju 2005 fit-teatru tas-Salesjani f’tas-Sliema.

Il-biljetti għal dan il-festival taż-żgħażagħ jinxtraw mill-YTC - Tel: 2123 3893

Finalisti

Kanzunetta Mużika Kliem Kantanti
Jien MaltiPhilip VellaJoe ChircopPhilip Vella
Il-ĦaddiemMario DebonoMario DebonoCharlie Dalli
Kollox M'Hu XejnAndrew ZammitDorian MicallefDebbie Scerri
3etMarioDominic GaleaJoe Julian FarrugiaHerman Bonaci
Għanja ta' FerħChan VellaPaul EllulRoberta Cassar
Palazz Għal TnejnDavid PisaniRita PaceRita Pace
Fejn Tinsab?Frank O'NeillFrank O'NeillNeville Refalo u J.Anvil
MisteriIvan Spiteri LucasAlexander EllulDonna Marie Ellul
Qalb tal-ĦadidJason Paul CassarJoe Julian FarrugiaMark Tonna
Kanta PoeżijaDeo GrechDaniela VellaAndrew Zammit
1elŻewġ QagħqietAugusto CardinaliAugusto CardinaliJulie Pomorski
Naħseb Kieku, Imma GħaliexMark Spiteri LucasPaul EllulIvan Spiteri Lucas
2niGħaċ-ĊkejknaWalter MicallefWalter MicallefGraziana Axisa
Biddilna Nitolbok MulejIvan Spiteri LucasLawrence EllulMark Spiteri Lucas
Fil-Gżira tal-Gran MastriLudwig GaleaFelicienne Fenech CaruanaAugusto Cardinali u l-Greenfields