L-Għanja tal-Poplu 2007

It-32 edizzjoni

It-32 edizzjoni tal-Festival L-Ghanja tal-Poplu sar fit-30 t’April waqt is-serata finali tal-Festival tal-Loghob tan-Nar fix-xatt Ta’ Liesse il-Belt Valletta. Il-festival sar f’atmosfera pjacevoli f’ambjent pittoresk imzewwaq bil-loghob tan-nar.

Jikkompetu kien hemm 24 kanzunetta finalista imqassmin f’zewg kategoriji. Kategorija bi tnax il-kanzunetta ghal kantanti adoloxxenti ta’ bejn l-10 u l-15 il-sena, u l-kategorija l-ohra ghal kantanti min 16 il-sena ‘l fuq.

Ir-rizultati tal-Festival huma dawn:

Żgħażagħ

ara wkoll Sezzjoni Adulti

Kanzunetta Rebbieha: "B’Fommu Sieket" kantata min Marilena Awtur; Paul Ellul Kompozitur: Mark Spiteri Lucas

It-Tieni Post: "Bil-Maqlub" kantata min Shannon Muscat Kliem u Muzika ta’ Rita Pace

It-Tielet Post: "Evviva t-tfal" kantata min Nicole Azzopardi Awtur; Christopher Azzopardi Kompozitur: Priscilla Psaila

L-Ahjar Tema Socjali intrebah mill-awtrici Rita Pace bil-kanzunetta "Bil-Maqlub"

L-Ahjar Interpretazzjoni intrebah mill-kantanta ckejkna Nicole Azzopardi bil-kanzunetta "Evviva t-Tfal"

Il-kanzunetta finalista kollha kienu ta’ livell gholi u fis-serata ppartecipaw l-iskola tal-Ballet ta’ Olivia Dow, il-Wild Strength Dancers u z-zeffiena residenti tal-festival Keith u Adonelle.

Jipprezentaw il-festival kien hemm John Bundy u Valerie Vella.

Il-Gurija tal-Festival kienet maghmula min Nazju Abela, Mariella Pisani Bencini, Erica Cini, Luckie Abela, Joe Morana, Fr Karm Debattista, David Agius Muscat u Jurgen Scicluna.

Is-Cd tal-festival bl-24 kanzunetta finalista tinsab ghall-bejgh mill-YTC 227 triq il-Merkanti il-Belt u mill-hwienet ewlenin tad-diski.

Il-Festival L-Ghanja tal-Poplu ser jigi trasmess fuq l-istazzjon televiziv Education 22 fil-granet li gejjin.

Finalisti

Kanzunetta Mużika Kliem Kantanti
2niBil-Maqlub Rita Pace Rita Pace Shannon
Irrid Ingawdi L-Ħajja Elton Zarb Maria Grima Mattei Curmi
Kif Jinbidlu ż-Żminijet Priscilla Psaila Dorian Psaila Miki
Kelmtejn Bejn Tnejn Andrew Zammit George Cremona Kylie Coleiro
Mewġiet Żeffiena Elton Zarb Alfred Attard Noylene Attard
1elB’Fommu Sieket Mark Spiteri Lucas Paul Ellul Marilena
Eżami Mark Spiteri Lucas Rita Pace Christian Grech
F’Kelmti Sod Priscilla Psaila Christopher Azzopardi Kurt Galea
Ħabib Speċjali Priscilla Psaila Rita Pace Rochelle Grech
3etEvviva t-Tfal Priscilla Psaila Christopher Azzopardi Nicole Azzopardi
Familja Dot Kom Philip Vella Alfred C.Sant Grecia Bezzina
Niftakar Priscilla Psaila Ritianne Bonanno Ashley Giordmaina