L-Għanja tal-Poplu 2001

B'risq il-Fondazzjoni Eden

Riżultati

1

2

3

Tisimgħu Tissaħħar Marija Sieħbi fil-Cupboard tal-Kċina
Frans Baldacchino, Priscilla Psaila Philip Vella, Joe Chircop Walter Micallef

Riżultati oħra

L-Aħjar Tema Soċjali: Walter Micallef (Sieħbi fil-Cupboard tal-Kċina)

L-Aħjar Interpretazzjoni: Joe Demicoli (Lampa Stampa)

L-Aħjar Arranġamenti: (Riflessi)

Finalisti

Kanzunetta Mużika Kliem Kantanti
Żgħożija Raymond Zammit Joe Julian Farrugia Anabel Spiteri
Tektik Mark Spiteri Lucas Paul Ellul Ivan, Mark u Julie
Inti Taf Renato Briffa Peppi Azzopardi Maronia Attard
Riflessi Teddie Zammit Teddie Zammit Teddie Zammit
Tnemnim f'Sottomarin Stefan Briffa Mario Fenech Caruana Joanna Agius
1elTisimgħu Tissaħħar Priscilla Psaila Frans Baldacchino Frans Baldacchino u Priscilla Psaila
Ħalluh il-Ħadd Jitbissem Alfred C. Sant Alfred C. Sant Natasha Grima
Taħwid Garantit Marie Louise Vella Catherine Chircop Martin Sapiano
L-Ilsir Doreen Cardinali Doreen Cardinali Nadine Axisa
3etSieħbi fil-Cupboard tal-Kċina Walter Micallef Walter Micallef Walter Micallef
Waslu l-Aljeni Mark Spiteri Lucas Felicienne Fenech Caruana Karen Polidano
Għanja Maltija Andrew Zahra Sunny Aquilina Ina Robinich u Claudette Pace
Issa Naf Charlene Grima Natasha Grima Charlene Grima
Lampa Stampa Marie Louise Vella Catherine Chircop Joe Demicoli
Illum Naf Aħjar Godwin Sant Godwin Sant Diane u Angela
Maltin Fuq Mars Andrew Zahra Felicienne Fenech Caruana Augusto Cardinali, Hector Bruno, John Bundy u Mark Tonna
Nixtieq li Qiegħed Ħdejja Renato Briffa Joe Chircop Marisa D'Amato
2niMarija Philip Vella Joe Chircop Philip Vella

Fejn u Meta?

Il-Ġimgħa 20 u s-Sibt, 21 ta' April 2001 (7.30pm)
Fit-Teatru tal-Università

L-Ghażla tal-Poplu

Fis-serata finali tas-Sibt se ssir l-ewwel edizzjoni ta' "L-Għażla tal-Poplu", fejn numru ta' personalitajiet jingħataw premju bħala rikonoxximent għall-kontribut f'oqsma varji tal-kultura Maltija.

Serata żgħażagħ

Għas-serata tal-Ġimgħa żgħażagħ, studenti u membri ta' għaqdiet taż-żgħażagħ ser jkunu jistgħu jattendu bi prezz speċjali ta' Lm1. Għalliema u mexxejja ta' gruppi taż-żgħażagħ jistgħu jikkuntatjaw lill-Y.T.C għal aktar tagħrif (Tel:233893). Persuni b'diżabilità jistgħu jidħlu mingħajr ħlas.

Kumitat organizzattiv

Chairman Charles Schembri
Organizzatur Fr. Maurice Mifsud
Teżorier, P.R.O. Noel D'Amato
Marketing Peter Micallef
Direttur Artistiku Alfie Fabri

Suġġerimenti

Il-kumitat organizzattiv tal-festival L-Għanja tal-Poplu jilqa' s-suġġerimenti kollha li jogħġobkom tibgħatu. Min jixtieq jibgħat xi messaġġ, jista' jagħmel dan billi jibgħat email lill gtp@ytc.org.mt jew inkella bil-posta lill:

L-Għanja tal-Poplu
c/o Youth Travel Circle,
227, Triq il-Merkanti, Valletta VLT10
Tel: 233893 Fax: 240737