Ħmistax

Kliem: Walter Micallef
Mużika: Walter Micallef
Tkanta: Abigail Mallia