News2021-11-19T07:11:24+01:00

Il-Finalisti GħTP 2023

Il-Finalisti ta' L-Għanja tal-Poplu 2023 (Is-47 edizzzjoni) Is-semifinali tal-festival L-Għanja tal-Poplu 2023 saret fis-Sala Friggieri ġewwa l-Valletta Design Cluster. B’kollox ikkonkorrew 142 kanzunetta għas-47 Edizzijoni. Is-sittax-il kanzunetta finalista intgħażlu minn ġurija ta’ ħames persuni. Dawn huma l-kanzunetti finalisti ta’ L-Għanja tal-Poplu 2023 li se jittella’ fil-5 ta’ Awwissu 2023 fi Pjazza Teatru Rjal bis-sehem tal-Malta Concert Orchestra. Il-Kanzunetti Finalisti GħTP 2023 Kanzunetta – Kantant/a/i (Awtur, Kompożitur) Ġenn Ż – JAMM Band (Christopher Abela Mizzi u Mark Cachia) Għadu Ma Sarx – Kelsey Bellante (Lon Kirkop) Għal Xejn – Jodi Zerafa Heckenlaible (Ian Zerafa) Il-Baħħ u Jien – Christian Arding (Natasha Grima, Natasha Grima u Charlene Grech) Il-Perfezzjoni Illużjoni – Audrienne Fenech (Emil Calleja Bayliss u Audrienne Fenech, Cyprian Cassar) Katina – Laura Bruno (Paul Ellul, Mark Spiteri Lucas) Kelma Bejn Tnejn – Joseph Refalo (Joe Julian Farrugia, Pamela Bezzina) Kreattività tal-Pastizzi – Kapitlu Tlettax u Grecia Bezzina (Emil Calleja Bayliss u Kapitlu Tlettax, Kapitlu Tlettax) Maltija – Kayley Cuschieri (Joe Julian Farrugia, Philip Vella) Meravilja – Mark Spiteri Lucas u Debbie Scerri (Emil Calleja Bayliss, Mark Spiteri Lucas) Mhix Imħabba [...]

Is-Semifinalisti 2023


Il-Kanzunetti Semifinalisti ta’
L-Għanja tal-Poplu 2023
(Is-47 Edizzzjoni)

B’kollox ġew sottomessi 142 kanzunetta għas-47 edizzjoni ta’ L-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija. Minn dawn il-ġurija komposta minn 5 ġurati għażlet l-40 kanzunetta semifinalista.

Din hi l-lista f’ordni alfabetika tal-kanzunetti li għaddew għas-semifinali ta’ L-Għanja tal-Poplu:

Il-50 Anniversarju

Ċelebrazzjoni tal-50 sena mill-bidu tal-festival fl-1973.
Bi pjaċir nistednukom tingħaqdu magħna

Tista’ tingħaqad fi Klabb Għanja, kemm bħala artista jew bħala persuna li taħdem b’risq il-kanzunetta Maltija.

Il-46 Edizzjoni ta’ L-Għanja tal-Poplu

Go to Top