L‑GĦANJA TAL-POPLU VO/574

W: www.ghanjatalpoplu.org

E: info@ghanjatalpoplu.org

F: www.facebook.com/GhanjaTalPoplu

Indirizz Postali

L-Għanja tal-Poplu, 227 Triq il-Merkanti, Valletta, Malta VLT1170

Kumitat Organizzattiv

Fr Maurice Mifsud (Fundatur, Organizzatur), Charles Schembri (Chairperson)

Alexia Cutajar Conti (Segretarja), Dr Ingrid Vella (Tiġdid u Innovazzjoni), Mark Grech (Assistent Stage Manager)

Tim ta’ Produzzjoni

Noel D’Amato (Kordinatur, PRO), Anton Miceli ( Assistent Amministratur)

Kollaboraturi

Tony Micallef (Kordinatur għall-medja u Arkivjar)

Sostenituri

Prof Manwel Mifsud (Sostenitur tal-Għanja tal-Poplu)