Isma’ l-kanzunetti fuq soundcloud jew ara l-videos fuq facebook
Semmi l-kanzunetti li se jikklasiffikaw fl-ewwel tliet postijiet fl-Għanja tal-Poplu 2021
Semmi3 rebbieħa u tista’ tirbaħ CD/USBs 32 Gb.

<<Ħu Sehem>>

Id-dettalji tiegħek ma’ ma jkunux ippublikati u ma jinzammux wara li tagħlaq l-kompetizzjoni.