L-Għanja tal-Poplu 2020
Fuq TVM nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Settembru fit-8.30 pm.

 L-Għanja tal-Poplu baqa’ jgawdi dak l-ispirtu ta’ ħbiberija, il-libertà tal-kelma, u l-ħidma kontinwa favur il-kanzunetta Maltija bħalma kien igawdi sa mill-ewwel edizzjoni fl-1973. Dan il-festival jiġi organizzat b’mod professjonali mill-għaqda volontarja L-Għanja tal-Poplu, u huwa wkoll frott il-ħidma ta’ ħafna awturi u kompożituri li jemmnu fil-kanzunetta Maltija.

Il-festival L-Għanja tal-Poplu illum huwa wirt kulturali tal-poplu tagħna u għalhekk tajjeb insostnuh biex jibqa’ jitgawda mill-pubbliku Malti, illum u fil-ġejjien.

L-Għanja tal-Poplu huwa mgħejun  mill-Kunsill Malti għall-Arti u mill-Valletta Cutural Agency.

Links għall-Lirika tal-Kanzunetti

>> L-Għanja tal-Poplu 2020 – Flipbook <<
>> L-Għanja tal-Poplu 2020 – PDF <<

Verżjoni text għall-mobile
tinsab fl-aħħar ta’ din il-paġna.

CD GĦTP Compilation 2020 + Posta lokali / internazzjonali €10
USB Pendrive 32GB GĦTP Compilation 2020 + Posta lokali / internazzjonali €15
Lirika Għanja tal-Poplu 2020

Lirika ta’ L-Għanja tal-Poplu 2020

 

 

 

1.    Ftakru

Charisse Ann Vassallo

Kliem: Emil Calleja Bayliss

Mużika: Mark Scicluna

 

Kemm sirna influwenzati

F’din id-dinja virtwali,

frustranti s-sitwazzjoni

Skjavi f’midja soċjali!

Jeħtieġ li nfittxu nifhmu x’qed isir

U nagħrfu x’inhu tajjeb u ħazin

 

Ftakru... biex tgawdu kull mument

U tgħixu fil-preżent

X’inhi il-verità?

Online jew realtà?

Ftakru... ma nħallux żmien għaddej

għax jaf li jkun għalxej’,

Hemm bżonn nibdew mill-ġdid

U d-deni ndawruh f’ġid.

 

Il-ħin prezzjuż qed naħlu

M’hemmx aktar sentimenti,

ninsew lil ta’ madwarna

u moħħna fil-kummenti.

Mhux tifhem jekk imdejjaq jew kuntent

F’dal-ġenn spiċċajna ntlifna mal-kurrent

 

Ftakru... biex tgawdu kull mument

U tgħixu fil-preżent...

 

Ftakru... li aħna il-futur

f’idejna dan l-unur

nibdlu dir-realtà

għall-ġid tas-soċjetà.

 

Ftakru... biex tgawdu kull mument

U tgħixu fil-preżent...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Il-Passat Mhux Garanzija tal-Futur

Charlene Mercieca Magro

Kliem u mużika: Rita Pace

 

Fir-riklam ta’ xi investiment

Hemm kulħadd jitbissem u kuntent

Wara żejt fil-bażwa u ftaħir

L-istess frażi tqabbdek id-dardir

 

Tkun ġa għamiltha fatta u mingħalik

Tista terfa’ b’dak l-imgħax li jtik

U minn bil-ġuħ mejjet, int se ssir sinjur

Kollha xorta u tista’ tmur għand min tmur

 

Il-passat mhux garanzija tal-futur

Isma’ x’qallek fir-riklam dak is-sinjur

U jaqbillek biex ma tkunx diżappuntat

B’alla tiegħek int ma tagħmel qatt lil ħadd

Mhux fil-banek biss isir l-investiment

U għalhekk trid toqgħod ħafna ħafna attent

F’min tinvesti ħajtek u f’min temmen fih

Għax wara li jinqeda bik tista’ tinsieh

 

Anki l-ħbieb għalkemm ma jaħdmux bil-kuntratt

U x’se jiġri ma tipprevedi qatt

Hawn min jilħaqlu u tiskanta kemm hu opportunist

U jbati min hu dejjem twajjeb, altruist, idealist

 

Lit-tfal trabbi tajjeb u fl-inkwiet idaħħluk

Għax mill-ħbieb jiddakkru u wara jittraduk

U l-imħabba saret l-agħar investiment

Li ma tmurx toħroġ bit-telf oqgħod attent!

 

Il-passat mhux garanzija tal-futur

Isma’ x’qallek fir-riklam dak is-sinjur...

 

L-interessi telgħin jew neżlin

Skont is-suq kultant taħseb li rħas qegħdin

Meta bżonnok tiskanta jinxtraw bix-xejn

Bżonnhom inti imma jaħsbuha darba tnejn…

 

Il-passat mhux garanzija tal-futur

Isma’ x’qallek fir-riklam dak is-sinjur...

 

Termini u kundizzjonijiet japplikaw

Għax hemm nies li jaqbel lilhom biss jaraw

L-interessi tagħhom qed imexxu s-swieq

U għalhekk hemm min bħalna qed jaqla’ bis-sieq...

 

Il-passat mhux garanzija tal-futur

Isma’ x’qallek fir-riklam dak is-sinjur

U jaqbillek biex ma tkunx diżappuntat

B’alla tiegħek int ma tagħmel qatt lil ħadd

Lil ħadd, lil ħadd

 

 

 

3.    Il-Fqir

Catriona Brincat u Mario Debono

Kliem u mużika: Mario Debono

 

Rieqed fuq kartuna ġo bieb ta’ palazz

ħdejn laned taż-żibel, irwejjaħ u imbarazz,

in-nies ġewwa darha, fis-sodda komda u sħuna,

tinsa li l-fqir bniedem bħali, bħalek, ħuna.

 

Ħajtu dejjem barra, f’xita, xemx u bard,

jien fil-kenn ta’ dari, ’il bogħod mill-ġuħ u l-mard.

Min jaf kielx illejla jew raqadx bil-ġuħ,

jittallab, jittama, joħlom platt ifuħ?

 

Jien x’se naqbad nagħmel quddiem din it-tbatija?

Tgħid nagħlaq għajnejja jew nara fih lil ħija?

Lesta niftaħ dari, nilqgħu, nagħtih kenn?

Lesta li ntih jiekol, nagħdru, nħobbu, nħenn?

 

Rieqed fuq kartuna ġo bieb ta’ palazz

ħdejn laned taż-żibel, irwejjaħ u imbarazz...

 

Jien x’se naqbad nagħmel quddiem din it-tbatija?

Tgħid nagħlaq għajnejja jew nara fih lil ħija?...

 

Rieqed fuq kartuna ġo bieb ta’ palazz

ħdejn laned taż-żibel, irwejjaħ u imbarazz...

 

Ħajtu dejjem barra, f’xita, xemx u bard,

jien fil-kenn ta’ dari, ’il bogħod mill-ġuħ u l-mard.

Min jaf kielx illejla jew raqadx bil-ġuħ,

jittallab, jittama, joħlom platt ifuħ?


 

 

4.    Professuri

Rachel Lowell

Kliem: Emil Calleja Bayliss u Rachel Lowell

Mużika: Philip Vella u Rachel Lowell

 

Professuri b’tant kummenti

jridu jkunu influwenti,

jaħsbu laħqu presidenti

vera sorprendenti!

 

Professuri kbar soċjali

jispiċċaw tassew fil-għali

dawn mhux bħali

ma jemmnux li aħna lkoll ugwali!

 

Minn wara l-iskrin biex jgħaddu ftit ħin,

jilagħbuha tal-ħelwin dawn l-imberkin!

 

Professuri... Professuri... Professuri tal-misturi

dejjem lesti bil-miżuri f’kull każ serju u minuri.

Professuri... Professuri... Professuri mhux siguri

iħossuhom inferjuri forsi wkoll xi ftit għajjuri.

 

Professuri b’tant ilmenti

li jiħduli s-sentimenti

għal ħadd mhuma attraenti

aħjar baqgħu assenti.

 

Professuri kbar attwali

sugu xejn u kliem banali

faqar mentali,

b’ħafna skużi sentimentali.

 

Minn wara l-iskrin biex jgħaddu ftit ħin,

jaħsbuhom qaddisin dawk l-għażżenin!

Professuri... Professuri... Professuri tal-misturi...

 

Xi riċetta żgur jiktbulek.

mingħajr ma l-but imissulek

jibqgħu imdendla ma’ djulek

u xi difett isibulek.

Xi borom żgur jikxfulek

storja sħiħa se jiftħulek

bil-mod tagħhom isellmulek

sal-personal imissulek.

 

Professuri... Professuri... Professuri tal-misturi...

 

           

 

 

5.    Minn Taħt L-Ilsien

Amber Grace

Kliem: Rita Pace

Mużika: Marco Debono

 

Bħal għasfur imgerrex f’rokna

Mgħawġa nkun taħt il-ħarsiet

Rasi baxxa, nżomm id-demgħa

Mill-mistħija rrid ħelsien

 

Ma kellekx għalfejn tweġġagħni b’dak il-kliem

Quddiem sħabi tumiljani ilek jiem

U dan kollu għax tip tiegħek jien miniex

u li jogħġob lilek jien ma jogħġobnix

 

Forsi xi ftit differenti

Forsi bħalek ma nilbisx

Ma niżbogħx bħal tiegħek xagħri

U jekk ma jogħġbokx, tħarisx

Jien m’iniex artifiċjali

Jien kuntenta hekk kif jien

Kemm nixtieq li ngħidlek f’wiċċek

U mhux hekk, minn taħt l-ilsien!

 

Għajnejk jgħarblu id-difetti

Jattakkaw id-dgħufijiet

Jekk ġo xagħri hemm beżbuża

Jiena żgur ma neħlishiex

 

Għidli min taħseb li inti? Illum quddiem kulħadd

Sibt is-saħħa ngħidlek dak li m’għedtlek qatt!

 

Naf li jiena differenti

Naf li bħalek ma nilbisx

Ma niżbogħx bħal tiegħek xagħri

U jekk ma jogħġbokx, tħarisx

Jien m’iniex artifiċjali

Jien kuntenta hekk kif jien

Illum qiegħda ngħidlek f’wiċċek

Mhux iżjed minn taħt l-ilsien!

 

Fl-aħħar qed niqaflek

U anke int illum inħsadt

Ma rridx noqgħod aktar vittma

Il-qawwa tiegħek fuqi spiċċat!

 

Naf li jiena differenti

Naf li bħalek ma nilbisx

Ma niżbogħx bħal tiegħek xagħri

Imma jekk ma jogħġbokx, tħarisx

Hekk kif jien trid taċċettani

Jien kuntenta hekk kif jien

Illum qiegħda ngħidlek f’wiċċek

Mhux iżjed minn taħt l-ilsien!

Minn taħt l-ilsien...

6.    Mobile

Natalie Naudi

Kliem u mużika: Natalie Naudi

 

Filgħodu biex tqum, iqajmek il-mobile
Fil-kamra tal-banju, iddaħħal il-mobile
Tfittex l-app li minnha tixgħel il-kitla
Sa ma tinżel it-taraġ issib il-misħun lest

Waqt li tieħu l-kafè, tara l-mobile
Emails u messaġġi li daħlu mal-lejl
Twieġeb, tirrispondi minn fuq il-mobile
Għadek id-dar, qisek ġa dħalt ix-xog
ħol

 

Biex tgħannaqni ma’ dahri inħoss il-mobile
Dejjem viċin, sar parti minn idejk

Jekk qegħdin id-dar, int fuq u jien isfel
Tibgħatli messaġġ biex tgħidli li għandek l-għatx

 

Biex tara x’ħin hu, tixgħel il-mobile
Biex tara x’temp hu, tiċċekkja l-mobile
Rasek
l isfel lejn il-mobile f’idejk
Biex tweġibni lanqas biss tgħolli għajnejk

 

Waqt li qiegħda x-xogħol tibgħatli fuq il-mobile
Inħossni eqreb tiegħek milli meta ħdejk
Waqt li qegħdin id-dar, il-mobile jibqa
f’nofsna
Kull darba li jdoqq, fis trid tara għalfejn

F’id iżżomm il-furketta, fl-oħra l-mobile
Biex taqra l-gazzetta taqraha fuq il-mobile
Jekk ċempel il-boss trid tirrispondih
Il-mobile tax-xogħol u ma tistax titfih

 

Biex tgħannaqni ma’ dahri inħoss il-mobile...

 

Biex tgħannaqni ma’ dahri inħoss il-mobile...

It-tifel ġie jgħannqek u anqas qed tinduna

Il-mobile insejt, ħa nerġa ndur lura

Nagħmel kollox bih, anke biex ktibt dal-kliem

‘Mma ħa nieqaf hawn għax spiċċali iċ-charge...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    Missier, Aħfrilhom

Christabelle Scerri

Kliem: Rita Pace

Mużika: Augusto Cardinali

 

X’għamiltlek qatt jiena, ibni l-għażiż

Biex lili żejda llum int qiegħed tqis?

Insejtu delli, li jien lilek tajt

Meta ma martek stess hawn innamrajt?

 

Anke mix-xita int taħti stkennejt

Ħutek l-għasafar bla dar int ħallejt!

X’għamiltlek jiena? Kif ħajti ħsadt?

Jien mill-frott tiegħi qatt ma ċaħħadt

 

Fejn qatt inqastek? Lili kkundannajt?

Jien fi xjuħiti naf li ġid biss tajt

Għamiltni tiegħek jien li b’xejn inħlaqt

Mill-Ħallieq don kont biex lilek rejjaqt

 

Missier aħfrilhom dan id-delitt

Li jbaqbaq demm kull min hu sebgħu dritt

Missier aħfrilhom għax jiena se mmut

L-injam ta ġismi, fin-nar ġej mixħut

Jien la ħadt grazzi u lanqas ħaqq

Minn ħuti stess ħajti tlift tabilħaqq

Missier aħfirlu anke min ma ħaqqux

Għax mhux tassew l’għamlu dawn ma jafux

 

Għala għażiż tiegħi? Lili ttradejt?

Biex gorboġ ġebel fuqi ppreferejt?

Din il-ħamrija ukoll inti qlajt

Biex is-siment mort int minflokha tfajt

 

L-aħħar nifs tiegħi… ħa nċedi dir-ruħ

Missier f’idejk ilqa’ ħsiebi muġugħ

Il-ġenna miegħek ħudni, hemm fuq

Xejn ma jistħoqqli jien l-infern induq

 

Missier nitolbok, tgħoddulhomx dad-dnub

Imma roddilhom lura dawk il-qlub

Illi llum xierfa aktar mill-konkrit

Li bih dan l-iblah iħaxxen butu jrid

 

Missier aħfrilhom dan id-delitt

Li jbaqbaq demm kull min hu sebgħu dritt...

 

Minkejja dan, deni ma rrid ’il ħadd

Ħniena biss għandi għalkemm il-pulmun fgat

Missier aħfrilhom għax ma jafux

U rodd is-smigħ lil kull min huwa trux

 


 

8.    Normalità Ġdida

JAMM Band

Kliem u mużika: Mark Cachia

 

Niftakar żmien fejn maskri kont tilbishom biss fil-karnival
it-tfal qegħdin jitgħallmu, flok fl-iskola bil-piġama id-dar
il-knejjes m’għadhomx ippakkjati, għall-quddies ta’ nhar ta’ Ħadd
u kemm kelli nervi għax minn safra iċċaħħadt


Tisma’ n-nies jitkellmu tara professuri kullimkien
tistagħġeb jifhmu f’kollox allavolja ma studjaw imkien
jekk tagħtas iberrqulek u jekk tisgħol tkeċċi n-nies minn ħdejk
u kemm konna kuraġġużi, konna nieklu wara li jonfħu fuq kejk

Din hi n-normalit
à – Normalità Ġdida
insa il-passat u aċċetta l-isfida
l-ingwanti ġorr kullimkien
bla maskra, le tmur imkien
mel’ejja nimxu flimkien għan-Normalit
à Ġdida


Tmur tixtri jiċċekkjawlek it-temperatura kif tidħol mill-bieb,
jekk tgħaddi dritt għas-sanitizer, użah sew bla ma taħlih
fejn qabel, f’ħanut b’maskra, żgur li kont tkun xi ħalliel
illum bla maskra, igergrulek is-sidien

 

Din hi n-normalità Normalità Ġdida...


Lesti li nidħlu għal dir-realt
à
b’impenn liema bħalu, u bis-serjet
à
kieku lkoll naħdmu sew b’integrit
à
dan in-normal ġdid ngħixuh bi kwalit
à
ir-risposta hija oħt il-kurżit
à
u b’idi fuq sidri, bl-akbar onest
à
fejn nagħti rasi, fejn ser immur
in-normalit
à tkissret, iddur fejn iddur

 

Niftakar żmien fejn kont inżur lil nannti ġewwa dar tax-xjuħ,
fejn qabel kont ngħannaqha, illum ma nissugrax, b’dal-fatt muġugħ

 

Din hi n-normalità Normalità Ġdida...

 

 

 

 

 


 

9. Jien u Int

Marilyn Aquilina

Kliem u mużika: Marilyn Aquilina

 

Ma nafx kif ngħidlek
Kif nista’ nħares f’għajnejk
u nlissen dak li nħoss


Mhux soltu nistħi
anzi jien komda f’ġismi
għall-inqas ħsibt li kont

 

Ninsabu f’nofs it-taħwid u l-ġenn
m’għandix ħin x’nitlef
donnha d-dinja se tintemm

 

X’hemm ħażin jekk insaqsik
niltaqgħu xi mkien għall-kwiet
’il bogħod mill-konfużjoni u l-inkwiet


X’hemm ħażin immorru mixja fil-kampanja
ingawdu l-ftit li fadal
mingħajr xi kostruzzjoni jew konkrit

 

Għax dejjem xtaqt li nsir nafek iktar
imm’għalik l-imħabba
logħba man-nar
ma rridx inpoġġik f’periklu
jekk nersaq viċin
mel’għidli x’hemm ħażin
li nkunu biss jien u int

 

M’għandix ċans miegħek
xorta waħda jimpurtani minnek
xorta naħseb fik

 

U bqajn’hawn f’nofs it-taħwid u l-ġenn
m’għandix iktar x’nitlef
għax id-dinja se tintemm

 

X’hemm ħażin jekk insaqsik
niltaqgħu xi mkien bla rbit
għax li naħsbu wisq
qatt m’għamel ġid


X’hemm ħażin
niġbdu ritratt ta’ kull bieb ikkulurit
forsi dik tkun iċ-ċavetta
li biha tiftaħ qalbek miegħi
għax tkun trid

 

Għax dejjem xtaqt li nsir nafek iktar
imm’għalik l-imħabba
logħba man-nar
mhux se npoġġik f’periklu
jekk nersaq viċin
mel’għidli x’hemm ħażin
li nkunu biss jien u int

Kif nista’ ngħidlek
Kif nista’ nħares f’għajnejk
Meta naf li ma trid xejn?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.      Sant’Antnin

Rita Pace

Kliem u mużika: Rita Pace

 

Jien ma’ Santa Fjakka

Taf li demm m’għandix

Naf li ħadtlek rasek

Għinni u nsaqqi l-ħass la tibgħatnix!

 

SantAntnin SantAntnin

Sibli l-ħwejjeg mitlufin

Sant’Antnin Sant’Antnin

Sibli l-ħwejjeg mitlufin

 

Tlift il-boxxla, s-sens ta’ direzzjoni

U ma nafx kif se nsib soluzzjoni

Tlift il-fidi tiegħi fil-bnedmin

U tlift is-sabar ma min hu ġakbin

 

Tlift tal-linja u issa xbajt nistenna

Illi rotta nsib diretta għall-ġenna

Għinni nsib f’dil-ħajja is-sabiħ

Min kibritlu rasu jsib kappell jiġih

 

Sant’Antnin Sant’Antnin...

 

Sant’Antin nistħajlu impjegat miegħi

Miskin hu u l-anġlu kustodju tiegħi

Qed nitlifha ta kuljum ta spiss

Nitlef l-erre u magħha kull ittra li jmiss

 

Tlift it-tempra u anki it-temprina

Ma min ried isib ix-xagħra fl-għaġina

Tlifna s-sens ta kull identità

U tlifna kull kuntatt mar-realtà

 

Sibli storja li mhijiex imħawra

Sib ħabib ta veru u tkun sibt ġawhra

Sibli roqgħa fejn immur nistkenn

Mill-ħajja mgħaġġla nsib il-ħin, il-kenn

 

Għamlet ħasla u ma sabitx

Par kalzetti illi hu pariġġ

Qatt ma ddejqu lil dal-qaddis

Meta tkun tilfet il-piż

 

Sant’Antnin Sant’Antnin...

 

Tliftu għaqli niġri wara l-ħolma

Illi llum ħalliet biss togħma morra

Tgħid tlifna tal-ħajja kull valur?

Tlifna l-irġulija, kulħadd sar pinnur

 

Ġibli lura lil dik it-tarbija

Li ġarrejt jien għal tliet xhur go fija

Sibli s-sens li ma nibdiex mil-lum

Minn kulma nara niġi naqa u nqum

 

Sant’Antnin Sant’Antnin...

 

Sant’Antnin nitolbuk tagħti kasna

Għaliex fl-aħħar se nitilfu rasna

Sant’Antnin hawn taħt il-bini ndfinna

U l-klawstrofobija se ġġenninna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. F’Dirgħajk

Jean Claude Vancell

Kliem u mużika: Jean Claude Vancell

 

Int… int li ddawwalli d-dlam,

Li demmi ssaffih mill-imrar.

Int, forsi lanqas biss taf

Li kliemek hu l-għadu taċ-ċpar

Li joħnoq il-qalb.

 

Jien nara l-ħajja f’għajnejk,

It-tama tal-ġejjien f’idejk.

Jekk mitlufa f’dan l-oċean

Inkun il-kewkba li twasslek id-dar,

Għax fl-aħħar tal-jum

M’hemmx kenn aħjar ħlief

 

F’dirgħajk… fejn il-ħolm lest li jtir,

Fejn dak li ma jseħħx jista’ jsir.

Hemm ngħum ġol-ikħal ilmijiet

U nħobb il-qalb li dejjem ridt.

 

It-tlellix ta’ dil-belt ma jxebbax,

Ma’ mħabbtek ma jikkumparax.

Jekk ser tfittxni, kun af li nkun hemm

Bi mħabba li mhux ser tintemm

Għax fl-aħħar tal-jum

M’hemmx kenn aħjar ħlief

 

F’dirgħajk… fejn il-ħolm lest li jtir

Fejn dak li ma jseħħx jista’ jsir.

Hemm ngħum ġol-ikħal ilmijiet

U nħobb il-qalb li dejjem ridt.

 

F’dirgħajk… fejn il-ħolm lest li jtir

Fejn dak li ma jseħħx jista’ jsir.

Hemm ngħum ġol-ikħal ilmijiet

U nħobb il-qalb li dejjem ridt.

 

U meta tħoss id-dawl jintefa minn għajnejk

Lest nerfa’ l-aħħar nifs minn fuq xofftejk,

U meta l-lejl hu twil u ma jrid jgħaddi b’xejn

F’dirgħajk insib il-mistrieħ.

 


 

12. Sakemm Sibt Garaxx

Sarah Micallef Muscat

Kliem: Frederick Camilleri

Mużika: Augusto Cardinali

 

Sa sebgħa w sittin,

Kont ngħix f’mezzanin.

Inħallas il-kera, għax kont l-inkwilin.

Ġie jħabbat il-bieb,

U mingħajr tlaqliq,

B’ta’ fuqi senduqi tkeċċejt barra t-triq.

 

Ma stajtx nikri post,

Talbuni il-mijiet,

Jien ngħix bil-pensjoni,

Ma stajtx inħallas dal-kirjiet.

 

Sakemm sibt garaxx,

Il-kera kien baxx,

Kien fih sodda waħda,

Fejn stajt norqod raqda.

Bil-lejl bix-xemgħat,

Fix-xitwa nġazzat,

Fis-sajf fgat bis-sħana,

Dan fl-aqwa żmien tagħna.

 

Jien qsamt l-ilmijiet,

Biex naħrab l-inkwiet,

Pajjiżi kien mifni bil-faqar u mwiet.

Ħaddimni bennej,

Bla naf x’inhu ġej,

Jagħtini kemm ngħaddi bla skruplu ta’ xej’.

 

Fejn noqgħod m’għandix,

Talbuni il-mijiet,

Bil-paga li għandi,

Ma stajtx inħallas dal-kirjiet.

 

Sakemm sibt garaxx,

   Il-kera kien baxx ,

Ġo fih ngħixu tmienja,

Suppost ngħixu hienja!

Bil-lejl bix-xemgħat,

   Fix-xitwa nġazzat,

Fis-sajf fgat bis-sħana,

Dan fl-aqwa żmien tagħna.

 

Sakemm sibt garaxx,

Il-kera kien baxx,

Kien fih sodda waħda,

Fejn stajt norqod raqda.

Bil-lejl bix-xemgħat,

Fix-xitwa nġazzat,

Fis-sajf fgat bis-sħana,

Dan fl-aqwa żmien tagħna.

 

Jien tajt lil pajjiżi,

Sal-għaraq ta’ xbini,

U issa nesieni,

F’garaxx ġie ħallieni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Fittixtek

Ruth Portelli

Kliem: Emil Calleja Bayliss

Mużika: Mark Scicluna


Għajnejk ma rawnix
u widnejk ma semgħunix,
imma qalbi baqgħet tiegħek
għaliex ruħi irbatt miegħek.

B’fommok m’għajjattlix
u bi lsienek ma faħħartnix,
bil-mod bdejt titbiegħed minni

irħejt idek minn ma’ idi.

U jum minnhom sparixxejt,
waħdi naqdef hawn ħallejt.

Jien fittixtek ma sibtekx
rabta miegħi ma għandekx
dak li ridt ngħidlek m’għidtlekx
m’urejtekx.
Jien fittixtek ma lmaħtekx
xtaqt
li ngħidlek ma bkejtekx
f’ħajti aktar ma ridtekx
ma nafekx.

Riġlejk żgur ħaffew
u dnubietek intesew
int ħallejtni hawn fil-għama
donnok kont taf li m
hemmx tama.

Il-memorji intesew
imma d-dubji reġgħu ġew
ma nafx kif mill-ġdid
waqqajtni
ħsibt li għażla ġdida tajtni

U jum minnhom sparixxejt,
waħdi naqdef hawn ħallejt.

Jien fittixtek ma sibtekx
rabta miegħi ma għandekx


Maħsuda qomt
b’dak li kont ħlomt
imniggża bl-għollieq
ħsibt li dan nixtieq.
Mitlufa ksaħt
jien mort minn taħt
bogħod minn kullimkien
noħlom b’ward fil-ġnien.

Jien fittixtek ma sibtekx
rabta miegħi ma għandekx


 

14. Mediterran

Amber Marie Coleiro

Kliem: Joe Julian Farrugia

Mużika: Andrew Zammit

 

Baħar mimli bis-snin bla jixjieħ

tfawwar żgħożitu mal-mewġ

stejjer moħbija fejn qiegħ ma jidhirx

rebħ ta’ kursari u telfien

f’nofs id-dagħbien

f’ġirja għall-ħelsien...

 

Ilma ħalliem, wegħdi ta’ sliem

taħt xemx il-benna fit-togħmiet

f’medda ta’ lwien... tfittxija

xefaq ħerqan

Mediterran...

 

Ara l-ħġejjeġ imqabbda max-xtut

fl-għabex imtajjar is-sħab

żifnet il-gawwi, tqanqil il-Grigal

bla ħjiel tal-għada x’se jkun

f’tarf l-istaġun

dgħajsa bla tmun

 

Ilma ħalliem, wegħdi ta’ sliem...

 

F’artijietek għatxana

jinbet ward, jinbet l-għollieq

misterjuż

destinhom il-ġnus...

 

Ilma ħalliem, wegħdi ta’ sliem

 

Ilma ħalliem, wegħdi ta’ sliem...

 

Ilma ħalliem, wegħdi ta’ sliem

Mediterran

Mediterran

 


 

15. Anġli Żgħar

Kayley Cuschieri

Kliem: Joe Julian Farrugia

Mużika: Philip Vella

 

Minn twelidhom tfal speċjali

għalkemm taħsdek l-aħbar

imma fl-għożża tal-familja

l-għaxqa jsiru ta’ ġod-dar

 

Jibdew jikbru bħal tfal oħra

differenti mhumiex

jidħku, jibku u jilagħbu

kull mument ma jintesiex

 

Tant ħelwin u innoċenti

ġmiel ifawwar il-madwar.

Jagħmlu kollox bil-pass tagħhom... anġli żgħar

 

Daqskemm jafu jħobbu huma

ma jaf iħobbok ħadd

u ma jagħmlu xejn b’mibegħda

dik ġo qalbhom ma tkun qatt.

 

Fjur ġenwin fi ġnien il-ħajja

tbissima ta’ bla tmiem,

f’din id-dinja kkumplikata

b’ħarsa waħda jxerrdu s-sliem...

 

Mhux biżżejjed niggustawhom

ġugarell taħsbuhomx

jafu jħossu bħali u bħalek

jaqgħu lura tħalluhomx.

 

M’għandhomx bżonn min jitħassarhom

ħiliet għandhom, abbiltà...

Jagħmlu kollox bil-pass tagħhom... anġli żgħar

 

Daqskemm jafu jħobbu huma

ma jaf iħobbok ħadd...

 

Dik il-kromożoma żejda

tathom aktar milli ħadet

anki lilna tatna ħafna

bihom fostna... ħafna ferħ...

 

Daqskemm jafu jħobbu huma

ma jaf iħobbok ħadd...

 

 

 

 

 

16. Il-Ħass u l-Basal

Kemmuna Airways

Kliem u mużika: Rita Pace

 

Forsi x-xemx qed tagħmel minna barbikju

U tixwi lil kull midneb, anki niedem, hu min hu

Kulħadd għajjien, kulħadd... aħna lkoll, u anki jien

U kulur wieħed ċapep qiegħed nara kullimkien

Ġebel abjad imdardar

Is-sema qed tfarfar

Fuq rasna l-burdati

Bħall-ġobon tal-ħakk…

 

Tħallatx il-ħass mal-basal

Qalu... Qalu...

U kieku stess il-binjiet

Twalu... Twalu...

U mbilli tisgħol ftit

Tagħmilx għaġeb issa trid?

Għax dik l-allerġija

L-pirmli għaliha

Tista’ tixtri l’hawn il-flus…

 

Tħabbilx rasek, hawn il-flus

Toqgħodx tgerger, hawn il-flus

Mhux ġo buti, imma hawn il-flus

Mhux ġo buti, imma hawn il-flus

 

Ħallina minnek, tkomplix tgerger, aqta ftit

Issa qażżiżtu ’l Leli tgħidu, qtajtli kull aptit

Ara għandekx bżonn tmur għand tabib ħa dderri u tkun ferħan

Għandek minn kollox… tbissem ftit, kun pożittiv, kemm int baħnan!

Nisgħol u nagħtas

Waqt li nħoll il-qratas

Tal-vitamina Ċ bit-tikka u niġbed il-ventolin...

 

Tħallatx il-ħass mal-basal

Qalu... Qalu...

 

Tħabbilx rasek l’hawn il-flus….

Kollox tixtri lhawn il-flus

Kollni dejn imma hawn il-flus

Mhux ġo buti imma hawn il-flus

 

Dir-rassa nħossha tagħfas fuqi u ma nistax

Nitmattar għaliex post fejn nimraħ ma baqax

Kulħadd qed jiġi ala biebu minn kulħadd

Tigdem ilsienek biex ma tkunx iġġudikat

Ħriġt għall-arja u kien hemm wieħed ipejjep sigarett

Kont xi darba jien nilmenta imm’iss qas kelma mġiddma m’għedt

M’għadnix nagħraf differenza

L-arja xorta ħmieġ fl-essenza

Qed inpejjep bla ma rrid id-dħaħen u t-trabijiet….

 

Tħallatx il-ħass mal-basal

Qalu... Qalu...

 

Qiegħed nifga, imma hawn il-flus

Nibla l-pirmli, imma hawn il-flus

Mhux ġo buti, imma hawn il-flus

Basta npaxxi xi qażquż...