Philip Vella

Philip Vella hu wiehed mill kantanti popolari mal Maltin ghall kanzunetti tieghu bhal X’Jimpurtani, Marija, Kemm jien Bezzul u hafna ohrajn. Ghandu 4 cds ta success bil-kanzunetti kollha bil-Malti. Philip ghandu hafna ghal qalbu il-festival ta L-ghanja tal-Poplu, fejn rebah il festival darbtejn bil kanzuneti Kemm jien Bezzul u Fil-kaz grazzi.

Philip Vella Hu wkoll wiehed mil kompozituri ewlenin f’pajjizna. Rebah hafna mill festivals ewlenin  ghal aktar minn darba, fosthom Kanzunetta ghal Ewropa, Kanzunetta Indipendenza, Festival tal Kanzunetta Maltija kif ukoll L-ghanja tal-Poplu. Irraprezenta lill Malta sitt darbiet fil festival tal Eurovision fejn kiseb rizultati prestigjuzi fosthom it-tieni post fis-sena 2002 bil kanzunetta 7th Wonder. Ha sehem b’succes f’hafna festivals barra minn xtutna fejn kiseb rizultati prestigjuzi fosthom fi Franza, Olanda, Turkija, Bulgarija, Slovenja, Belgju u ohrajn.

 Il-Ħsieb tal-Kanzunetta:  

L-idea tal-kanzunetta ALLURA hi li nbexxqu ftit it-tieqa fuq il-karattru ġewwieni ta’ ħafna mill-Maltin, li ftit jew wisq kollha nħobbu naraw kif induru ma’ kull sitwazzjoni billi naċċettaw li xejn mhu xejn sabiex fl-istess ħin nakkwistaw xi ħaġa. Iżda jekk dan hu difett tagħna l-Maltin, daqshekk ieħor huwa preġju tagħna li nammettu ħtijietna kemm quddiem il-Ħallieq u kemm quddiem is-soċjetà, u ngħinu fejn nistgħu mhux biss lil għeżeż qraba tagħna imma saħansitra fejn nistgħu lil kulħadd.