L-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija

43 Edizzjoni – 2019

 Is-sittax-il kanzunetta finalista

Bejn L-Erba’ Ħitan – Kayley Cuschieri (Alexander Ellul, Mark Spiteri Lucas)
Dawl Għajnejja – Fabrizio Faniello (Emil Calleja Bayliss, Cyprian Cassar u Fabrizio Faniello)
Din Għalik – Francesca Zammit (Francesca Zammit u Julie Pomorski, Francesca Zammit)
Fil-Ħoġor tat-Tieqa – Ruth Portelli (Ruth Portelli, Mark Spiteri Lucas)
Fil-Klassi – Ishmael Grech (Mark Cachia)
Għadu Mhux il-Waqt – Janice Mangion (Emil Calleja Bayliss, Mark Scicluna)
Ħallini Nħobbok – Jade Vella (Fleur Balzan, Paul Giordimaina)
Id-Ditta Tal-Ġlekk – Joseph Refalo (Pamela Bezzina, Alexander Debono)
Il-Verita’ – Philip Vella ( Philip Vella)
Jekk Tafx Min Jien – Nedved Galea (Dorian Psaila, Kaya Priscilla Giordano Psaila)
Mhux Li Kien – Justine Bezzina (Joe Julian Farrugia, Glen Vella)
Minn Kajfas Għal Għand Pilatu – Rachel Lowell (Rachel Lowell)
Misraħ Ġawhra – Dorcas (Joe Julian Farrugia, Dorcas)
Pjazza Ġdida – Mark Cachia (Mark Cachia)
Tfewwaħ – Cherylis  (Cherylis)
Vuċijiet – Maria Spiteri (Maria Spiteri)

Tieni Parti

Hooligan (Rikonoxximent – L-Għanja li Tibqa’)

Michela Galea – Rebbieħa 2018

Mike Spiteri (Rikonoxximent – L-Għanja li Tibqa’)

Premjazzjoni

Rebbieħa 2019

 

Akkumpanjament: Malta Concert Orchestra

Arranġamenti mużkali  u Direzzjoni tal-Orchestra – Mro Joe Brown

Preżentazzjoni

Corazon Mizzi

Il-festival hu organizzat mill-kumitat L-Għanja tal-Poplu flimkien ma’ Pjazza Teatru Rjal u b’kollaborazzjoni mal-Akkademja tal-Malti. Il-Malta Concert Orchestra ser tkun qed tagħti s-sehem tagħha f’dan il-festival b’ħidma id f’id mal-kompożituri tal-kanzunetti finalisti.

L-Għanja tal-Poplu hija mgħejjuna mill-Kunsill Malti għall-Arti – Cultural Parnership Agreement.

Ħajr lill-

Heritage Malta

Mannarinu Caterers