L-Għanja tal-Poplu 2015 (39 Ed)

cropped-Title_Red_L-Ghanja_tal-Poplu2.jpg

Biljetti ser ikunu għall-Bejgħ minn St James Cavallier jew mill-Website. Irriżerva Biljetti

Kanzunetta – Kantant/a/i (Kliem, Mużika)
01 L-Għawdxija – Ta’ Verna Folk Band (Augusto Cardinali)
02 PjanSimone Gauci  (Ingrid Vella, Augusto Cardinali)
03 Il-Malti – Mario Debono (Mario Debono)
04 ‘Charlie’ l-Artist – Michela Dalli  (Rita Attard, Andrew Zahra)
05 Illum Jien Pensjonant – Joe George Micallef (Alfred C. Sant, Joe George Micallef)
06 Dawn l-GħajnejnAnna Maria Grima (Rita Attard, Siobhan Vassallo)
07 Niftakarna  – Abstract Acoustic Duo (Gabriel Cassar)
08 Fejn Marru t-Tfal?Michela Galea (Rita Pace, Renato Briffa)
09 Darbtejn Insiru Tfal – Jeffrey Scicluna (Rita Pace, Jeffrey Scicluna)
10 Ġismi – Ecca Muscat (Mark Pellicano, Matthew Pellicano)
11 Il-Lupu Li Tarah Hi Biss – Denise Spiteri (Mark Laurence Zammit)
12 Waqt li Qed Nitfi d-Dawl – Mark Cachia (Mark Cachia)
13 Bit-Tlikki Tlikki – Christabelle Curmi (Clifton Casha, Carmel Dalli)
14 Min Taħseb li Int?  Teddie Zammit (Teddie Zammit)
15 Ċans Ieħor Raquel Galdes (Daniel Paul Farrugia, Norbert Borg)
16 Battibekk  – Rita Pace (Emil Calleja Bayliss u Paul Attard, Rita Pace)