Dominic u Ina

Dominic u Ina huma koppja mizzewga b’tifel ta’ 9 snin  jismu Ainsley. Ilhom snin twal fil-karriera tal-kant u drama fejn hadu sehem kemm f’diversi festivals tal-kant u kif ukoll bhala atturi fi Musicals , Pantomimi  u kif ukoll fuq Dramas likali fosthom Katrina, Dejavu, dreams, mamist u hafna ohrajn. Ina Robinich kienet klassifikata fl ewwel post fil-festival l-Ghanja tal-Poplu 2004 bil-kanzunetta “wellidni” fuq muzika ta’ zewgha Dominic u kliem ta’ Deo grech. Lil Dominic apparti bhala kantant u attur nafuh sew bhala kompozitue fejn ikkompona diversi kanzunetti u Musicals fosthom ricenti il-Musical il-Perit , il-Muzical ommna tal-Grazzji u kif ukoll dan l-ahhar kien wiehed mil-kompozituri fid-drama li kienet tant popolari”Strasa Stretta” u dan l-ahhar ikkompona l-muzika ta’ Division 7 u ta’ Cirkostanzi .L-aktar li baqghet ta’ success ukoll ghal Dominic bhala kompozitur  hija l-kanzunetta  “Dawra tond” fuq kliem ta Emil Calleja bayliss ta’ Gianluca Cilia fejn is-sena li ghaddiet irraprezentaw lil Malta fil-Junior Eurovision Song Contest . Dominic u Ina llum ukoll ghandhom Skola tal-kant fejn qed jghallmu Minn eta zghira hafna ghal min jixtieq jibda l-karriera tal-kant b’serjeta.

 Il-Ħsieb tal-Kanzunetta:  

Din il-kanzunetta titkellem dwar is-sbuħija ta’ pajjiżna imma fl-istess ħin dwar il-paradossi li jżewquh. Kontradizzjonijiet ħelwin u xi kulant inqas ħelwin imma li jagħmluna uniċi u dak li aħna. Filwaqt li għandna nħarsu u nippromwovu dak kollu li hu sabiħ u uniku, għandna nirsistu qatigħ biex nuru aktar patrijottiżmu u apprezzament lejn il-wirt u l-patrimonju tagħna.