Il-Finalisti ta’
L-Għanja tal-Poplu 2023

(Is-47 edizzzjoni)

Is-semifinali tal-festival L-Għanja tal-Poplu 2023 saret fis-Sala Friggieri ġewwa l-Valletta Design Cluster. B’kollox ikkonkorrew 142 kanzunetta għas-47 Edizzijoni. Is-sittax-il kanzunetta finalista intgħażlu minn ġurija ta’ ħames persuni.

Dawn huma l-kanzunetti finalisti ta’ L-Għanja tal-Poplu 2023 li se jittella’ fil-5 ta’ Awwissu 2023 fi Pjazza Teatru Rjal bis-sehem tal-Malta Concert Orchestra.

Il-Kanzunetti Finalisti GħTP 2023
Kanzunetta – Kantant/a/i (Awtur, Kompożitur)

Ġenn Ż – JAMM Band (Christopher Abela Mizzi u Mark Cachia)

Għadu Ma Sarx – Kelsey Bellante (Lon Kirkop)

Għal Xejn – Jodi Zerafa Heckenlaible (Ian Zerafa)

Il-Baħħ u Jien – Christian Arding (Natasha Grima, Natasha Grima u Charlene Grech)

Il-Perfezzjoni Illużjoni – Audrienne Fenech (Emil Calleja Bayliss u Audrienne Fenech, Cyprian Cassar)

Katina – Laura Bruno (Paul Ellul, Mark Spiteri Lucas)

Kelma Bejn Tnejn – Joseph Refalo (Joe Julian Farrugia, Pamela Bezzina)

Kreattività tal-Pastizzi – Kapitlu Tlettax u Grecia Bezzina (Emil Calleja Bayliss u Kapitlu Tlettax, Kapitlu Tlettax)

Maltija – Kayley Cuschieri (Joe Julian Farrugia, Philip Vella)

Meravilja – Mark Spiteri Lucas u Debbie Scerri (Emil Calleja Bayliss, Mark Spiteri Lucas)

Mhix Imħabba – Charlene Rae Muscat (Emil Calleja Bayliss, Mark Spiteri Lucas)

Mitlufin – Janelle Rapa (Mark Cachia, Glen Vella)

Monokrom – Jean Claude Vancell (Jean Claude Vancell)

Naħdmu Flimkien – Walter Micallef u Philip Vella (Walter Micallef, Philip Vella)

O Zmien Ħlejju – Xelin (Etienne Micallef, Dominic Cini)

X’Għarukaża – Graziella u Kirsten Mifsud Schembri Vella (Etienne Micallef, Priscilla Giordano Psaila)

Dan il-festival huwa organizzat mill-għaqda volontarja L-Għanja tal-Poplu b’kollaborazzjoni mal-Malta Concert Orchestra u Pjazza Teatru Rjal.

 

L-Għanja tal-Poplu huwa megħjun mill-Kunsill Malti għall-Arti.