Cain

Cain Portelli, twieled fil-15 ta’Novembru 2001, skopra l-imhabba għall-mużika ta meta kellu biss erba’ snin. Beda jkanta still pop u anke soft rock u meta għalaq ħdax –il sena sar jogħġbu l-istil rap, taħt it-tagħlim ta’ Gillian Attard. Ta’ tlettax –il sena kien tela’ Sqallija biex jinkompeti f’ Una Stella Sta Nascendo fejn gie l-ewwel fil-kategorija tiegħu, it-tielet fl- overall u rebaħ il Primo Revaluzione. Wara dik l- opportuita, Cain kien ha brejk mill-kompetizzjonijiet biex jitagħlem iktar it- teknika fil kant ma Joshua Alamu. Aparti il-kant Cain, ukoll ilu erba’ snin jitgħallem il-kitarra u anke sitt snin jitgħallem iz-zfin.

 Il-Ħsieb tal-Kanzunetta:  

Il-kanzunetta tirifletti l-ħajja tagħna żgħażagħ, mill- lenti ta’ kif inharsu lejn id-dinja aħna. Kultant is-soċjeta’ tħares l-iżgħażagħ minn lenti negattiva, iżda ż-żgħażagħ illum għandhom ħafna x’joffru u din il-kanzunetta tesplora dan is-suġġett u tispjega eżattament Min Aħna.