POSTER 2016

[IXTRI BILJETTI]

MILL-KAVALLIER TA’ SAN ĠAKBU

SERATA SEMI-FINALI – IL-ĦAMIS 7 TA’ LULJU (€8) ;

SERATA FINALI – IS-SIBT 9 TA’ LULJU (€12)

PREZZ GĦAŻ-ŻEWĠ SERATI (€15)

Michela Dalli -Graziella Vella -Denise Spiteri – Corazon  – Shyli, Jasmar u Kapitlu Tlettax – Neville Refalo – Domenique Azzopardi – Miriam Christine -Mikaela Bajada Deborah Dalli – Dorcas – Cherylis – Nadine Fenech – Graziana Axisa u Neville Refalo – Walter Micallef – Jurgen Xerri – Andy Muscat – Maria Cassar

ORGANIZZAT FLIMKIEN MA’ FONDAZZJONI KREATTIVITA’, IL-KUNSILL MALTI GĦALL-ARTI u l-PBS