L-Għanja tal-Poplu – Żgħażagħ huwa festival ta’ kanzunetti oriġinali bil-Malti interpretati miż-żgħażagħ u akkumpanjati live.

Ir-raba’ edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu – Żgħażagħ hu organizzat mill-kumitat L-Għanja tal-Poplu flimkien mal-Kulleġġ San Benedittu bis-sapport tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Akkademja tal-Malti. Il-Malta Concert Orchestra ta’ Pjazza Teatru Rjal qed toffri grupp ta’ mużiċisti li ser jakkumpanja l-kanzunetti taħt id-direzzjoni ta’ Mro Paul Abela u Mro Joe Brown,  b’ħidma id f’id mal-kompożituri tal-kanzunetti finalisti. L-Għanja tal-Poplu hi mgħejuna mill-Kunsill Malti għall-Arti permezz tal-Cultural Parnership Agreement.

Il-kantanti f’dan il-festival irid ikollhom eta’ ta’ bejn il-11 u is-16-il sena u jattendu l-iskola  medja jew sekondarja. Il-kanzunetti iridu jkunu jappellaw għaż-żgħażagħ tal-istess eta’. Il-kumitat organizzattiv iħeġġeġ lill-awturi u kompożituri jiktbu u jikkomponu kanzunetti spirati mill-idejat taż-żgħażagħ parteċipanti. Il-lirika tista’ tkun oriġinali jew tista’ tintuża poeżija pprovduta bl-għajnuna tal-Akkademja tal-Malti (ara lista)

Il-festival ser jittella’ fit-2 ta’ Marzu 2018 Il-kanzunetti  jridu jkunu sottomessi il-Ħamis 2 ta’ Novembru fl-uffiċju tal-Għanja tal-Poplu, 227 Triq il-Merkanti, il-Belt Valletta. Dawk interessati li jieħdu sehem, mistednin jaqraw il-Linja Gwida, u f’kas ta’ diffikulta’ jikkuntatjaw lill-organizzaturi permezz tal-email ghanjatalpoplu@gmail.com jew fuq mobile 79923522.

Niżżel Linja Gwida PDF (regolamenti) L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ 2018

Niżżel formula tal-applikazzjoni PDF – L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ 2018

Iktar dettalji jinsabu fis-sit www.ghanjafest.com/zghazagh 

 

 

L-Għanja tal-Poplu (VO/0574)

 T: 21233893 / H: 21683761 M: 79923522