L-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija – 43 Edizzjoni  (2019)

<< Booking minn  www.kultura.mt >>

L-Ordni kif  kif ser jitkantaw is-sittax-il kanzunetta finalista  akkumpanjati mill-Malta Concert Orchestra waqt is-serata finali tal-31 t’Awwissu:

Kanzunetta – kantant/a (awtur, kompożitur):

Fil-Klassi – Ishmael Grech (Mark Cachia)
Jekk Tafx Min Jien – Nedved Galea (Dorian Psaila, Kaya Priscilla Giordano Psaila)
Bejn L-Erba’ Ħitan – Kayley Cuschieri (Alexander Ellul, Mark Spiteri Lucas)
Id-Ditta Tal-Ġlekk – Joseph Refalo (Pamela Bezzina, Alexander Debono)
Ħallini Nħobbok – Jade Vella (Fleur Balzan, Paul Giordimaina)
Għadu Mhux il-Waqt – Janice Mangion (Emil Calleja Bayliss, Mark Scicluna)
Din Għalik – Francesca Zammit (Francesca Zammit u Julie Pomorski, Francesca Zammit)
Pjazza Ġdida – Mark Cachia (Mark Cachia)
Misraħ Ġawhra – Dorcas (Joe Julian Farrugia, Dorcas Debono)
Fil-Ħoġor tat-Tieqa – Ruth Portelli (Ruth Portelli, Mark Spiteri Lucas)
Mhux Li Kien – Justine Bezzina (Joe Julian Farrugia, Glen Vella)
Dawl Għajnejja – Fabrizio Faniello (Emil Calleja Bayliss, Cyprian Cassar u Fabrizio Faniello)
Tfewwaħ – Cherylis (Cherylis Camilleri)
Minn Kajfas Għal Għand Pilatu – Rachel Lowell (Rachel Lowell)
Vuċijiet – Maria Spiteri (Maria Spiteri)
Il-Verita’ – Philip Vella (Philip Vella)

Il-kanzunetti ser ikunu akkumpanjati mill-Malta Concert Orchestra taħt id-direzzjoni ta’ Mro Joe Brown

Ser jingħata wkoll rikonoxximent lil Hooligan u Mike Spiteri għall-ħidma u impenn kontinwu tagħhom favur il-kanzunetta bil-Malti. Il-kanzunetta rebbieħa tas-sena li għaddiet ser tiġi wkoll interpretata minn Michela Galea. Il-preżentatriċi tal-festival ser tkun il-kantawtriċi Corazon.

Biljetti €12 u €15 minn www.kultura.mt

Il-festival hu organizzat mill-kumitat L-Għanja tal-Poplu flimkien ma’ Pjazza Teatru Rjal u b’kollaborazzjoni mal-Akkademja tal-Malti. Il-Malta Concert Orchestra ser tkun qed tagħti s-sehem tagħha f’dan il-festival b’ħidma id f’id mal-kompożituri tal-kanzunetti finalisti. L-Għanja tal-Poplu hija mgħejjuna mill-Kunsill Malti għall-Arti Cultural Parnership Agreement.