Il-Kanzunetti ta’ l-Għanja tal-Poplu 2022

Kanzunetta – Kantant/a/i (Awtur, Kompożitur)

Qalb ta’ Qalbi – Mark Spiteri Lucas (Mark Spiteri Lucas)
Xemgħa – Mireille Rose Borg (Philip Vella)
Illejla – Neville Refalo (Emil Calleja Bayliss, Mark Spiteri Lucas)
Intbaħt – Ryan Grech (Ryan Grech, Ryan Grech u Matteo Depares)

Il-Ħuta l-Kbira – Sarah Micallef Muscat (Rita Pace, Augusto Cardinali)
Ismi – Marija Bellia (Iona Dalli u Marija Bellia)
Festa tal-Kartapesta – Daniel Sammut (Alfred C.Sant, David Joseph Sammut)
Klikk – Dominic Cini (Etienne Micallef, Dominic Cini)

U Ijwa – Eliana Gomez Blanco (Etienne Micallef, Eliana Gomez Blanco)
Bejn il-Ħbieb – Graziana (Kevin Tanti, Chan Vella)
Fil-Kexxun – Alexia Micallef (Lon Kirkop)
Ħelu Manna – MARA (Emil Calleja Bayliss, Philip Vella)

Mhux Biċ-Ċajt! – Rita Pace u Tikka Banda (Rita Pace, Luke Vella)
Kont Barrani – Martina Fenech u Esther Spiteri (Etienne Micallef, Mark Spiteri Lucas)
Mr X – Philip Vella (Joe Julian Farrugia, Philip Vella)
Ma’ Kull Sekonda – Karen DeBattista u Dan (Paul Ellul, Karen DeBattista)